Drukami akcydensowymi nazwane zostały jednoarkuszowe wyroby poligraficzne. Do druków akcydensowych można zaliczyć tylko te wyroby poligraficzne, które nie są czasopismem, książką, pokrytym drukiem opakowaniem. Do worka, na którym umieszczony został napis „druki akcydensowe” można wrzucić mnóstwo wyrobów poligraficznych. Zmieszczą się w nim wszystkie te wyroby, które nie należą do żadnej z tych trzech wcześniej wymienionych kategorii. Ich jednoznaczna definicja nie istnieje.

Druki akcydensowe powszechnie wykorzystywane są w wielu firmach. Są takie, w których różnego rodzaju druków akcydensowych używa się kilkakrotnie w ciągu jednego dnia. Używane w firmach akcydensy mogą pełnić bardzo różną rolę. Niektóre są drukami mającymi charakter użytkowy, inne są drukami o charakterze okolicznościowym. Poznajmy bliżej rodzaje druków, które są akcydensami. Zobaczmy, które z nich wykorzystywane są w biurach. 

Co zaliczamy do druków akcydensowych?

Wspomnieliśmy już, ze akcydensy to wyroby poligraficzne nie będące książką, czasopismem czy zadrukowanym opakowanie. Przykładowe druki akcydensowe to: znaczki pocztowe, ulotki, wizytówki, szablony, plakaty. Spośród tych przykładowych akcydensów w wielu biurach wykorzystywane są szablony. Firmy korzystają również z ulotek i wizytówek. Do druków akcydensowych należą także te, które są niezbędne w związku z prowadzeniem firmy czy przedsiębiorstwa. Do druków akcydensowych o tym charakterze należą między innymi: ewidencje, druki kadrowe (również te, na których ewidencjonowany jest czas pracy pracowników), faktury (także te dla podmiotów, które są zwolnione z podatku od towarów i usług), wzory umów o pracę, księgi rachunkowe.

Polecamy: druki akcydensowe w ofercie sklepu Alibiuro: https://alibiuro.pl/druki-akcydensowe

Ogólnie można powiedzieć, że w biurach używane są akcydensy kasowe, kadrowe, magazynowe. Dzisiaj określenia „druk akcydensowy” używa się już nie tylko do wyrobów poligraficznych jednoarkuszowych, ale także w stosunku do druków składających się z kilku kartek. Najbardziej podstawowe rodzaje druków akcydensowych Druki akcydensowe zostały umownie podzielone na 3 odrębne kategorie. Mówimy więc od drukach akcydensowych przeznaczonych do pracy biurowej, urzędowej, kancelaryjnej.

Do akcydensów mających charakter druków urzędowych należą: znaczki pocztowe, znaczki opłaty skarbowej, bilety komunikacji publicznej, wzory umów, księgi rachunkowe. Inny podział druków akcydensowych pozwala wyróżnić także druki, który zadaniem jest dostarczenie odbiory pewnych informacji. Do tej kategorii należą między innymi: broszury, prospekty, karta dań w restauracji czy kawiarni, wizytówki, plakaty, ulotki. Także kalendarze i rozkłady jazdy są drukami akcydensowymi o charakterze informacyjnym. Wśród druków akcydensowych wyróżniamy również te, które mają charakter manipulacyjny. Są to między innymi certyfikaty, legitymacje, banknoty. Banderole, etykiety i obwoluty to przykłady akcydensów opakowaniowych. Druki akcydensowe używane w biurach ułatwiają ich prowadzenie. Nie da się prowadzić żadnej firmy nie używając druków akcydensowych.